Warunki udziału w Programie "Aktywna tablica"Aktualne informacje o programie „Aktywna Tablica 2020” oraz gotowe wnioski znajdują się na naszej nowej stronie.

WEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ:
https://mws.pl/ruszyla-aktywna-tablica-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-wnioski-tylko-do-27-pazdziernika/
 

Sprawdź, czy Twoja szkoła spełnia warunki udziału w Programie „Aktywna tablica” określone w § 2 ust.7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 lipca 2017 r.

  1. Czy szkoła posiada dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s lub deklaracja dyrektora szkoły o uzyskaniu takiego dostępu do końca 2019 r.
 2. Czy szkoła posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych niżej narzędzi i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy:

  a) p
  rzenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:

  • preinstalowanym systemem operacyjnym,
  • oprogramowaniem biurowym,
  • oprogramowaniem antywirusowym,
  • oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,

  b) router
 3. Czy szkoła posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną do potrzeb funkcjonowania odpowiednio tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę lub jeden monitor?
 4. Czy szkoła posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.