Kreator wniosków
w programie „Aktywna tablica”

Zachęcamy do skorzystania z formularza, który w wygodny sposób pomoże utworzyć wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego o udział w programie "Aktywna tablica".
Wypełnienie wniosku podzielone zostało na dwa etapy. W pierwszym, należy wybrać rodzaj wkładu własnego organu prowadzącego oraz rodzaj i liczbę pomocy dydaktycznych. W drugim, należy uzupełnić wszystkie pola, co pozwoli na utworzenie wniosku w oficjalnym formularzu, opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 • jeśli szkoła otrzyma wkład rzeczowy od organu prowadzącego lub nie wiesz, jakiego rodzaju wkład otrzyma Twoja szkoła wybierz pole: "Wartość zadania: 14.000 zł",
 • jeśli szkoła otrzyma co najmniej 3.500 zł finansowego wkładu własnego od organu prowadzącego, wybierz pole: "Wartość zadania: 17.500 zł"

suma:

0 PLNpozostała kwota do wykorzystania: 0 PLN

Wysokość wkładuzł brutto

W kalkulacji kosztów należy wykazać sprzęt w kwocie nie wyższej niż 14.000 zł, nawet jeśli szkoła otrzyma wkład finansowy w wysokości 3.500 zł i całkowita wartość zadania wyniesie 17.500 zł. Aby spełnić wytyczne MEN, łączna wartość wybranych pomocy dydaktycznych wskazanych we wniosku zostanie proporcjonalnie obniżona do 14.000 zł.

Organy prowadzące szkoły nie zawsze są w stanie określić wartości wkładu własnego na etapie przygotowywania wniosków. Mając na uwadze możliwość zmiany kwoty zakupu, bez zmiany w zakresie rodzaju i liczby pomocy dydaktycznych, opracowaliśmy propozycje, które umożliwiają zakup sprzętu wyższej klasy, w kwocie do 17.500 zł. Pierwsza opcja przewiduje wydatkowanie 14.000 zł i zakłada włączenie do wkładu własnego sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK. Druga propozycja zakłada wydatkowanie pełnej kwoty 17.500 zł i przeznaczenia jej na pomoce dydaktyczne objęte programem rządowym „Aktywna tablica”. Bez względu na ostateczną formę realizacji wkładu własnego możliwe jest przygotowanie wniosku na produkty z oferty do 14.000 zł, a w przypadku ostatecznej decyzji o finansowym wkładzie własnym możliwe jest skorzystanie z tego samego wniosku i zakup określonych zestawów promocyjnych z oferty do 17.500 zł, jednocześnie zyskując wyższej klasy sprzęt lub dodatkowe funkcjonalności. Więcej informacji znajdą Państwo w tekście Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (§4.1).

Sprawdź listę najczęściej pojawiających się pytań opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Z uwagi na wytyczne MEN, możliwe jest wskazanie we wniosku pomocy dydaktycznych za 14.000 zł, a po przyznaniu dotacji ulepszenie sprzętu do kwoty 17.500 zł bez zmiany ich rodzaju i liczebności. We wniosku nie można podawać nazwy producenta oraz szczegółowego typu modelu danej pomocy dydaktycznej - wnioski zawierające taką specyfikację mogą być odrzucone przez organy prowadzące.
Do wygenerowanego wniosku zostanie dołączona specyfikacja z wybranymi produktami. Tej specyfikacji nie należy dołączać do wniosku, jest tylko dla Państwa informacji.

Zestawy promocyjne z tablicami

 • | 1ATB11_2

  cena: 0,00 PLN brutto

 • Zestaw Tablica 3 (2x Tablica interaktywna Qomo QWB379BW + 2x projektor ultrakrótkoogniskowy Epson EB-680) | 1ATB12_2

  2 zestawy interaktywne oparte o projektor ultrakrótkoogniskowy

  cena: 14 000,00 PLN brutto

 • Zestaw Tablica 8 (2x Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 90 + 2x projektor ultrakrótkoogniskowy Vivitek D757WT) | 1ATB35

  2 zestawy interaktywne oparte o panoramiczny projektor ultrakrótkoogniskowy

  cena: 14 000,00 PLN brutto

 • Zestaw Tablica 9 (2x Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 90 PRO + 2x projektor ultrakrótkoogniskowy Epson EB-685W) | 1ATB36

  2 zestawy interaktywne oparte o panoramiczny projektor ultrakrótkoogniskowy

  cena: 17 500,00 PLN brutto

Zestawy promocyjne z monitorami

 • Zestaw Monitor 1 (2x Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 5 Lite 55 + 2x komputer Avtek OPS 4K i3) | 1ATB27

  Dwa monitory z wbudowanymi komputerami

  cena: 14 000,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw Monitor 2 (Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 5 Lite 55 + Monitor interaktywny TouchScreen 5 Connect 65) | 1ATB28

  cena: 14 000,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw Monitor 3 (2x Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 5 Lite 65) | 1ATB29

  cena: 14 000,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw Monitor 4 (Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 5 Connect 75 + komputer Avtek OPS 4K i3) | 1ATB30

  Duży monitor z wbudowanym komputerem

  cena: 14 000,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw Monitor 5 (3x Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 5 Lite 55) | 1ATB31

  Monitor interaktywny w aż trzech klasach

  cena: 17 500,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw Monitor 6 (2x Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 5 Lite 65 + 2x komputer Avtek OPS 4K i3) | 1ATB32

  cena: 17 500,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw Monitor 7 (2x Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 5 Connect 65) | 1ATB33

  cena: 17 500,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw Monitor 8 (Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 5 Lite 55 +Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 5 Connect 75) | 1ATB34

  cena: 17 500,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw 10 - 3x TouchScreen 5 Lite 55, 3x Jimu Box | 1ATB37

  cena: 14 000,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw 12 - 2x TouchScreen 5 Lite 65, 8x Jimu Box | 1ATB38

  cena: 14 000,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw 13 - 2x TouchScreen 5 Lite 65, 2x Mobile Stand Pro | 1ATB39

  cena: 14 000,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw 14 - 1x TouchScreen 5 Lite 75, 1x TouchScreen 5 Lite 55 | 1ATB40

  cena: 14 000,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw 15 - 1x TouchScreen 5 Lite 75, 10x Jimu Box | 1ATB41

  cena: 14 000,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw 16 - 1x TouchScreen 5 Lite 86, 5x Jimu Box | 1ATB42

  cena: 14 000,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw 17 - 2x TouchScreen 5 Connect 65, 2x Jimu Box | 1ATB43

  cena: 14 000,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw 18 - 1x TouchScreen 5 Connect 75, 4x Jimu Box | 1ATB44

  cena: 14 000,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw 19 - 1x TouchScreen 5 Lite 65, 1x TouchScreen 5 Connect 65, 2x Jimu Box | 1ATB45

  cena: 14 000,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw 20 - 3x TouchScreen 5 Lite 65 | 1ATB46

  cena: 17 500,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw 21 - 2x TouchScreen 5 Lite 75 | 1ATB47

  cena: 17 500,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw 22 - 3x TouchScreen 5 Lite 55, 10x Jimu Box | 1ATB48

  cena: 17 500,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw 23 - 2x TouchScreen 5 Lite 65, 10x Jimu Box | 1ATB49

  cena: 17 500,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw 24 - 2x TouchScreen 5 Lite 65, 2x OPS 4K i3 | 1ATB50

  cena: 17 500,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw 25 - 1x TouchScreen 5 Lite 75, 1x TouchScreen 5 Lite 65, 5x Jimu Box | 1ATB51

  cena: 17 500,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw 26 - 1x TouchScreen 5 Lite 86, 1x TouchScreen 5 Lite 55 | 1ATB52

  cena: 17 500,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw 27 - 2x TouchScreen 5 Connect 65, 8x Jimu Box | 1ATB53

  cena: 17 500,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw 28 - 1x TouchScreen 5 Connect 75, 15x Jimu Box | 1ATB54

  cena: 17 500,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw 29 - 1x TouchScreen 5 Connect 75, 1x TouchScreen 5 Lite 65 | 1ATB55

  cena: 17 500,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Zestaw 30 - 1x TouchScreen 5 Connect 75, 1x TouchScreen 5 Connect 65 | 1ATB56

  cena: 17 500,00 PLN brutto (0% VAT)

1b) Tablice interaktywne (bez projektora ultrakrótkoogniskowego)

 • Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 80 | 1TV068

  cena: 2 999,00 PLN brutto

 • Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 80 Pro | 1TV051

  cena: 3 599,00 PLN brutto

 • Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 90 | 1TV109

  cena: 3 749,00 PLN brutto

 • Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 90 Pro | 1TV110

  cena: 4 199,00 PLN brutto

 • Tablica interaktywna Qomo QWB379BW | 1TQ083

  cena: 3 599,00 PLN brutto

2) Projektory oraz projektory ultrakrótkoogniskowe

Projektory ultrakrótkoogniskowe

 • Projektor ultrakrótkoogniskowy Epson EB-680 | 1PE015

  cena: 7 999,00 PLN brutto

 • Projektor ultrakrótkoogniskowy Epson EB-685W | 1PE016

  cena: 8 499,00 PLN brutto

 • Projektor ultrakrótkoogniskowy Vivitek D757WT | 1PI196

  cena: 4 249,00 PLN brutto

 • Projektor ultrakrótkoogniskowy Casio XJ-UT311WN | 1PC078

  cena: 7 499,00 PLN brutto

 • Projektor ultrakrótkoogniskowy Vivitek DH758UST | 1PI126

  cena: 5 699,00 PLN brutto

Projektory (krótkoogniskowe do tablic interaktywnych)

 • Projektor Vivitek DX281-ST | 1PI201

  cena: 2 654,00 PLN brutto

 • Projektor Vivitek DX881ST | 1PI111

  cena: 2 899,00 PLN brutto

 • Projektor Vivitek DW882ST | 1PI112

  cena: 3 199,00 PLN brutto

 • Projektor ViewSonic PS501X | 1PD085

  cena: 2 679,00 PLN brutto

 • Projektor ViewSonic PS501X-EDU | 1PD085e

  cena: 2 799,00 PLN brutto

 • Projektor ViewSonic PS501W | 1PD090

  cena: 2 829,00 PLN brutto

Projektory (Pozostałe)

 • Projektor Vivitek DS262 | 1PI197

  cena: 1 399,00 PLN brutto

 • Projektor Vivitek DX263 | 1PI198

  cena: 1 669,00 PLN brutto

 • Projektor Vivitek DX263-EDU | 1PI203

  cena: 1 849,00 PLN brutto

 • Projektor Vivitek DW265 | 1PI199

  cena: 1 999,00 PLN brutto

 • Projektor Vivitek DW265-EDU | 1PI204

  cena: 2 099,00 PLN brutto

 • Projektor Vivitek DH268 | 1PI200

  cena: 2 589,00 PLN brutto

 • Projektor Vivitek DH268-EDU | 1PI205

  cena: 2 799,00 PLN brutto

 • Projektor ViewSonic PA503S | 1PD073

  cena: 1 289,00 PLN brutto

 • Projektor ViewSonic PA503X | 1PD074

  cena: 1 499,00 PLN brutto

 • Projektor ViewSonic PA503W | 1PD075

  cena: 1 649,00 PLN brutto

 • Projektor ViewSonic PG603X | 1PD086

  cena: 2 999,00 PLN brutto

 • Projektor ViewSonic PG603W | 1PD087

  cena: 3 199,00 PLN brutto

 • Projektor Casio XJ-V2 | 1PC066

  cena: 3 099,00 PLN brutto

 • Projektor Casio XJ-V100W | 1PC068

  cena: 3 939,00 PLN brutto

Projektory (Duży obraz i jasne pomieszczenia)

 • Projektor Vivitek DW832 | 1PI151

  cena: 3 699,00 PLN brutto

 • Projektor Vivitek DW832-EDU | 1PI178

  cena: 3 999,00 PLN brutto

 • Projektor Vivitek DH833 | 1PI153

  cena: 4 559,00 PLN brutto

 • Projektor Vivitek DH833-EDU | 1PI177

  cena: 4 889,00 PLN brutto

 • Projektor ViewSonic Pro8520WL | 1PD063

  cena: 5 299,00 PLN brutto

 • Projektor ViewSonic Pro8530HDL | 1PD064

  cena: 6 799,00 PLN brutto

 • Projektor ViewSonic Pro8800WUL | 1PD065

  cena: 7 199,00 PLN brutto

3) Głośniki oraz inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku

 • Soundbar AVTEK | 1SVS08

  cena: 349,00 PLN brutto

4) Monitory interaktywne

 • Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 5 Lite 55 | 1TV135

  cena: 6 699,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 5 Lite 65 | 1TV140

  cena: 8 499,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 5 Connect 65 | 1TV145

  cena: 9 499,00 PLN brutto (0% VAT)

 • Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 5 Connect 75 | 1TV150

  cena: 14 499,00 PLN brutto (0% VAT)