« POWRÓT
Książka: Doświadczenia z chemii do Laboratoriów Einstein

Książka: Doświadczenia z chemii do Laboratoriów Einstein

122,00 PLN

W materiałach dla nauczycieli  od einsteinTM znajdują się gotowe instrukcje doświadczeń, zagadnienia oraz treści merytoryczne nawiązujące do podstawy programowej. 

Podręcznik do chemii to m.in. doświadczenia takie jak:
• reakcja HCL + NaOH,
• rozpuszczanie NaOH w wodzie,
• badanie przewodności roztworów wodnych,
• prawo Hessa,
• wartość energetyczna paliw.

Producent, prócz podręczników z doświadczeniami, oferuje profesjonalne urządzenia do ich wykonywania oraz darmowe oprogramowanie MiLab w języku polskim. Ceny podane na stronie www.multimediawszkole.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).