Wzory wniosków o dofinasowanieGotowe propozycje wniosków z uwzględnieniem wybranych produktów, zgodnych z wytycznymi są dostępne ma stronie:

https://laboratoriumszkolne.pl/dofinansowanie.htmlDokumenty opublikowane na stronie MEN:


POBIERZ WZÓR WNIOSKU

STRONA Z DOKUMENTAMI DOTYCZĄCYMI PROGRAMU (strona MEN)