Rejestracja produktu ViewSonicBezpłatne rozszerzenie gwarancji projektorów ViewSonic dla szkół i uczelni

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zakup projektora ViewSonic. Poniższy formularz przeznaczony jest dla jednostek edukacyjnych (szkół i uczelni wszystkich szczebli i specjalizacji). Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe i umożliwia rozszerzenie standardowej gwarancji na projektor do 5 lat. Rozszerzona gwarancja dotyczy modeli projektorów wymienionych poniżej. Gwarancja na lampę projekcyjną nie ulega przedłużeniu i wynosi ona 1 rok lub 1.000 godzin pracy (cokolwiek nastąpi pierwsze). Rejestracja musi zostać dokonana w ciągu 30 dni od daty zakupu urządzenia.

Projektory objęte rozszerzoną gwarancją:

  • PJD5353LS-EDU
  • PJD5553LWS-EDU
  • PJD6352LS-EDU
  • PJD6552LWS-EDUImię i nazwisko


Nazwa jednostki edukacyjnej


Ulica i nr


Miasto


Kod pocztowy


E-mailModel urządzenia
(np. PJD5453S)

Numer seryjny urządzenia

Uwaga! Jeśli nie zostanie podany prawidłowy numer seryjny gwarancja nie będzie przedłużona!


Nr dokumentu sprzedaży


Data zakupu
(format daty DD.MM.RRRR, np. 01.01.2013)

Nazwa sprzedającegoWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rejestracji gwarancji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883) przez ViDiS S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) na podany adres email od ViDiS S.A. z siedzibą we Wrocławiu.