Pobieranie oprogramowania Flow!Works


W celu pobrania aktualnej wersji oprogramowania Flow!Works należy uzupełnić poniższe pola formularza oraz zapoznać się i zaakceptować warunki umowy licencyjnej zawartej w poniższym dokumencie:

"Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym Flow!Works".

Niniejsze oprogramowanie można instalować i użytkować wyłącznie na komputerach podłączonych do produktów QOMO, zgodnie z „Umową licencyjną z użytkownikiem końcowym Flow!Works”.
Instalowanie i/lub użytkowanie oprogramowania w połączeniu z produktami interaktywnymi innych producentów jest nielegalne i w przypadku podejrzenia o takie działanie, sprawa będzie kierowane na drogę postępowania sądowego.


Aktualna wersja oprogramowania Flow!Works: 3.1.0

* pola wymagane
** jedno z dwóch wymagane

Imię i Nazwisko**


Firma / Instytucja**


Miasto


Telefon


E-mail*


Model urządzenia, na którym będzie instalowane oprogramowanie (np. tablica interaktywna QWB200-PS)*


Numer seryjny*

Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej z tyłu tablicy

Nazwa dostawcy*Przeczytałem warunki "Umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym Flow!Works" i akceptuję warunki w niej zawarte. Uwaga! W przypadku braku zgody Użytkownika na przyjęcie któregokolwiek z postanowień niniejszej Licencji, nie wolno instalować, dystrybuować ani użytkować oprogramowania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu pobrania oprogramowania (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883) przez ViDiS S.A. z siedzibą we Wrocławiu.”