Rządowy program "Aktywna tablica"

Do 15 czerwca 2018 roku dyrektor szkoły biorącej udział w programie Aktywna Tablica w 2017 roku zobowiązany jest przekazać sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań wynikających z udziału w programie.

Wzór sprawozdania dla dyrektora szkoły: http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/dyrektor-szkoly-sprawozadnie-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-v30_10-1.doc

 

Do 30 czerwca 2018 roku organy prowadzące zobowiązane są do przekazania wojewodom sprawozdań z realizacji programu.

Wzór sprawozdania dla organu prowadzącego: http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/organ-prowadzacy-sprawozadnie-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-v30_10.doc
Wykaz szkół zakwalifikowanych do wsparcia finansowego w 2017 roku na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu "Aktywna tablica"
POBIERZ ULOTKĘ "AKTYWNA TABLICA"


POBIERZ PRZYKŁADOWY WNIOSEK


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
(dokument MEN)


Przyłącz się do rządowego programu dla szkół podstawowych „Aktywna tablica” i skorzystaj ze swojej szansy na doposażenie szkoły w:

  • tablicę interaktywną,
  • monitor interaktywny,
  • projektor 
  • nagłośnienie

„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na który w roku 2017 przewidziana jest kwota 84 mln zł.  

W ramach programu w roku 2017 planuje się doposażenie w pomoce dydaktyczne do 5582 szkół. 
 

Harmonogram programu (skrócony):  

  • złożenie wniosków przez dyrektorów do organów prowadzących do 31 sierpnia
  • złożenie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów do 15 września
  • kwalifikacja wniosków do 27 września
  • przekazanie dotacji organom prowadzącym do 30 października  
  • wykorzystanie wsparcia finansowego do 31 grudniaSPRAWDŹ:

PEŁNY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNA TABLICA"
.

OFICJALNA STRONA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ POŚWIĘCONA PROGRAMOWI RZĄDOWEMU "AKTYWNA TABLICA".

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (dokument MEN)


Pomoc w doborze sprzętu i przystąpieniu do programu zapewni nasz PARTNER HANDLOWYNASZE TABLICE I MONITORY INTERAKTYWNE SĄ WYKORZYSTYWANE W PONAD 25.000 KLAS W SZKOŁACH W CAŁEJ POLSCE.