Dokumenty dotyczące programu "Aktywna Tablica"


PRZYKŁADOWY WNIOSEK DYREKTORA SZKOŁY O UDZIAŁ W PROGRAMIE AKTYWNA TABLICA

W „Części III – Kalkulacja Kosztów” należy podawać wyłącznie rodzaje pomocy dydaktycznych bez marek czy też nazw modeli.WZORY WNIOSKÓW DLA SZKÓŁ ORAZ ORGANÓW PROWADZĄCYCH:

Wzór wniosku dyrektora szkoły o udział w programie Aktywna Tablica

Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego


SPRAWOZDANIA Z EDYCJI AKTYWNA TABLICA 2017

Do 15 czerwca 2018 roku dyrektor szkoły biorącej udział w programie Aktywna Tablica w 2017 roku zobowiązany jest przekazać sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań wynikających z udziału w programie. 

Wzór sprawozdania dla dyrektora szkoły: http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/dyrektor-szkoly-sprawozadnie-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-v30_10-1.doc

 

Do 30 czerwca 2018 roku organy prowadzące zobowiązane są do przekazania wojewodom sprawozdań z realizacji programu.

Wzór sprawozdania dla organu prowadzącego: http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/organ-prowadzacy-sprawozadnie-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-v30_10.doc

UCHWAŁA NR 108/2017 RADY MINISTRÓW z dnia 19 lipca 2017 r.
(PDF)
w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica".