Dlaczego laboratorium Einstein

Laboratorium z wbudowanymi czujnikami w tablecie to pomoc dydaktyczna, która usprawni realizację treści nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Umożliwi pozyskanie niezbędnych informacji, wykonanie obliczeń i interpretowanie wyników. Idealnie sprawdzi się w celu kształtowania podstaw rozumowania naukowego, w tym: rozpoznawania zagadnień, eksperymentowania, prowadzenia doświadczeń i obserwacji, a także interpretowania i wykorzystania wyników i dowodów naukowych.

Samodzielne wykonywanie doświadczeń lub ich aktywna obserwacja to bardzo efektywny, a zarazem najbardziej atrakcyjny dla uczniów sposób nauczania. Wykorzystanie nowoczesnego przenośnego laboratorium w tablecie w klasie, jak i w terenie, wspiera rozwój umiejętności pracy zespołowej uczniów oraz pozwala na rozwiązywanie bardziej złożonych problemów metodą projektu edukacyjnego. Ponadto, wykorzystując laboratoria w tablecie, nauczyciel może w łatwy sposób uzupełnić zajęcia o treści rozszerzające.

Wspomniane laboratoria przenośne to nowoczesne pomoce dydaktyczne, które przez możliwość poznania i używania innowacyjnych sprzętów i technologii na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych umożliwiają kształcenie kompetencji i umiejętności cyfrowych uczniów. Zastosowanie w nauczaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) pozwala na przygotowanie uczniów do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie, w którym będą oni potrafili sprawnie korzystać z nowych technologii.

Wykorzystując przenośne laboratorium z wbudowanymi czujnikami w tablecie nauczyciel może wykorzystać w swojej pracy:
  • gotowe podręczniki dla nauczycieli zawierające ponad sto przykładowych eksperymentów i zadań,
  • profesjonalne urządzenia do przeprowadzania doświadczeń,
  • darmowe oprogramowanie w języku polskim