BAZA WIEDZY


kategoria:


Opis widżetów w oprogramowaniu RM Easiteach


Widżety RM Easiteach

Oprogramowanie RM Easiteach posiada wbudowaną bazę narzędzi edukacyjnych zwanych widżetami. Celem widżetów jest pomoc w nauczaniu poprzez łatwe do przygotowanie gry i zabawy.


 

Cyrkiel

Widżet cyrkla umożliwia rysowanie na stronie łuków, które staną się obiektami po zamknięciu widżetu. Kliknięcie na środku cyrkla pozwala pokazać/ukryć kąty oraz średnicę. Wersja kompaktowa umożliwia łatwiejsze rysowanie mniejszych łuków.


 

Dopasowywanie par

Dopasowywanie par pomaga przetestować zdolność obserwacji przez dopasowywanie do siebie obrazów i słów widocznych na kartach. Rozpoczynając grę zobaczysz wiele kart, które trzeba odwrócić. Możesz odwracać dwie karty na raz. Jeśli znajdziesz karty pasujące do siebie pozostaną one odwrócone. Możesz wybrać gotową grę lub stworzyć własną i postawić wyzwanie swoim przyjaciołom.

 

Fabryka słów

Narzędzie to umożliwia przeciąganie kart do tworzenia słów na stronę. Istnieje możliwość przełączanie między dużą lub małą literą klikając odpowiedni przycisk.Różne karty dostępne są z panelu – początkowe, środkowe i końcowe. Karty mogą być układane obok siebie tworząc wyrazy lub zdania. Każda z kart posiada opcje obiektu i może być grupowana.

 

Generator liczb

Wykorzystując funkcję generatora można stworzyć różne ćwiczenia związane z liczbami.W grze dostępne są działania dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Aby wyświetlić wszystkie gry wystarczy kliknąć strzałki po bokach. Oprócz gotowych ćwiczeń można utworzyć nowe klikając “Utwórz nowy”.

 

Generator losowy

W widżecie tym znaleźć można kilka gier wykorzystujących generator losowy:

 • Dodawanie i odejmowanie – losowo wyświetla liczby i znaki tworząc proste działanie do obliczenia przez uczniówQuiz zwierząt – losowo wyświetla pytania związane ze zwierzętami 
 • Wokół Świata – losowo wyświetlane pytania dotyczące geografii
 • Mnożenie i dzielenie – losowo wyświetla liczby i operatory tworząc działania do obliczenia przez uczniów
 • Synonimy/Antonimy – uczniowie sugerują wyrazy jednoznaczne lub przeciwne do wyświetlonego wyrazu
 • Bingo – losuje liczbę od 0 do 99

Aby wyświetlić wszystkie gry użyj strzałek i przewijaj w prawo lub lewo. Można także utworzyć własne gry klikając „Utwórz nowy”.

 

 

Generator pytań naukowych

Umożliwia stworzenie bazy pytań naukowych z różnych kategorii. Wbudowana baza pytań zawiera tematy takie jak: komórki, zasoby energii, siły, obwody elektryczne, układ słoneczny, ciała stałe ciecze gazy. Wybierać można z gotowych zestawów pytań lub stworzyć nowe klikając „Utwórz nowy”.

 

Generator słów

Widżet ten pozwala na tworzenie różnych gier bazujących na słowach.Dostępne gry to:

 • Rozpoczyna się/kończy – uczniowie sugerują wyrazy, które zaczynają się i kończą podanymi literami
 • Liczba mnoga – uczniowie podają liczbę mnogą podanych wyrazów
 • Synonimy/Antonimy – uczniowie sugerują wyrazy jednoznaczne lub przeciwne do wyświetlonego wyrazu
 • Rymujące się wyrazy – uczniowie tworzą rymujące się wyrazy
 • Przedrostki – uczniowie dopasowują wyraz i odpowiadający przedrostek
 • Przyrostek – uczniowie dopasowują wyraz i odpowiadający mu przyrostek

Aby wyświetlić wszystkie gry użyj strzałek i przewijaj w prawo lub lewo. Można także utworzyć własne gry klikając „Utwórz nowy”.

 

Generator wykresów

Wykresy słupkowe, liniowe czy też kołowe mogą być tworzone poprzez wprowadzenie danych do tabeli. Można wprowadzić do parametrów i ich wartości. Wykresy aktualizowane są na bieżąco po wprowadzeniu wartości. Można wprowadzić tytuł wykresu oraz zmieniać jego rodzaj.

 

Głosowanie

Widżet ten daje możliwość ustawienie głosowania i natychmiastowego sprawdzenia wyników. Wyniki można obejrzeć na wykresie kołowym, słupkowym lub w tabeli, które mogą być wstawione na stronę. Widżet można użyć z kompatybilnymi urządzeniami do głosowania.

 

Kalkulator

Kalkulator ekranowy umożliwia wykonywanie typowych działań matematycznych. Możesz dotykać przycisków na ekranie lub bezpośrednio z klawiatury. Bardziej zaawansowane funkcje dostępne są w wersji kalkulatora naukowego.

 

Kalkulator graficzny

Widżet kalkulatora graficznego tworzy grafy na podstawie prostych formuł. Wybierz formułę z rozwijanego menu lub wpisz swoją formułę w pole tekstowe. Możesz dostosować zakres grafu oraz wybrać tryb DEG/RAD/GRAD. Po wybraniu własnych ustawień kliknij “Rysuj graf”.

 

Kalkulator naukowy

Kalkulator ekranowy umożliwiający obliczenie bardziej skomplikowanych funkcji matematycznych.Tak jak w zwykłym kalkulatorze można korzystać z przycisków na klawiaturze bądź klikać na ekranie.

 

Kątomierz 180

Kątomierz 180° może być umieszczony na dowolnym obiekcie aby zmierzyć jego kąty. Aby zmierzyć kąt umieść kątomierz odpowiednio i przesuń linię pomiarową. Linia pomiarowa umieszczona jest po lewej stronie ale można to zmienić klikając strzałki na środku. Kątomierz ten mierzy kąt do 180°.

 

Kątomierz 360

Taka sama funkcjonalność jak kątomierz 180°, tylko z możliwością mierzenia do 360°.

 

Klawiatura

Ekranowa klawiatura pianina umożliwia granie i nagrywanie melodii, wybieranie różnych instrumentów i podkładów.

 

Kości

Umożliwia symulowanie rzutów kośćmi z możliwością wyboru ich ilości od 1 do 4. Wystarczy dotknąć kubka i kości zostaną rzucone.

 

Liczba docelowa

Jest to gra liczbowa. Gracz wybiera sześć losowych kart z siatki i następnie klika pomarańczowy przycisk, który generuje docelową liczbę. Zegar zaczyna odliczać czas i uczeń ma 60 sekund na uzyskanie wyniku. Gdy czas upłynie trzeba ułożyć działanie tworzące liczbę jak najbliższą zadanej liczbie.

 

Linijka

Linijka może być wyświetlona na dowolnym przedmiocie aby zmierzyć go. Umożliwia on również rysowanie odcinków po wybraniu narzędzia do pisania. Linijka może być wydłużana, obracana a po przeskalowaniu strony linijka automatycznie dopasuje się do nowej skali.

 

Narzędzie malowania obrazów

Widżet ten umożliwia kolorowanie różnych obrazów i tworzenie dzieł sztuki. Korzystaj z narzędzi wypełniania i pędzli, aby dodać kolory do szkieletu rysunku, następnie dodaj tytuł i swoje imię. Na koniec możesz wydrukować obraz i dodać go do swojej galerii.

 

Nawigator

Nawigator do doskonałe narzędzie do nauki kierunków świata ponieważ umożliwia przesuwanie punktu lokalizacyjnego na stronie używając klawiatury z opisanymi kierunkami. Historię przesunięć punktu można nagrywać, aby odtworzyć utworzony kształt. Dzięki temu narzędziu bawiąc się, np. mając w tle mapę, uczyć jednocześnie uczyć kierunków. Wiele opcji aplikacji umożliwia długą i interesującą zabawę.

 

Odkrywanie obrazka

Można go umieścić na wierzchu obrazka aby utworzyć grę, w której odkrywany jest ten obrazek a uczniowie mogą zgadywać co przedstawia obrazek. Dostępne są trzy poziomy, które umożliwiają dostosowanie poziomu gry do możliwości ucznia a także kształtu jako puzzle lub kwadraty. Po kliknięciu przycisku play każde kliknięcie elementu odsłania znajdujący się pod nim fragment obrazka.

 

Pary domino

Pary domino to gra polegająca na dopasowywaniu. Użyj płytek domino do stworzenia łańcucha układając razem pasujące do siebie słowa lub obrazy. Wybierz gotową grę lub stwórz własną by rzucić wyzwanie przyjaciołom.

 

Pierwszy kontakt

Pierwszy kontakt to gra pamięciowa. Skopiuj sekwencję klikając w te same światła w pokazanej kolejności. Nowa część sekwencji będzie dodawane za każdym razem, gdy kolejny gracz spróbuje powtórzyć sekwencję sprawiając, ze gra będzie jeszcze ciekawsza.

 

Projektant symetrii

Projektowanie symetrii to gra z zakresu symetrii osiowej. Odbijaj wzory po przeciwnej stronie osi symetrii, aby dokończyć obraz. Wybierz gotową grę lub stwórz własną i rzuć wyzwanie przyjaciołom.

 

Przelicznik

Widżet ten pozwala pomoże w przeliczaniu jednostek metrycznych na anglosaskie i odwrotnie. Wybierz rodzaj jednostek – temperatura, prędkość, długość, objętość lub waga. Następnie wpisz wartość w pole i kliknij przycisk przelicz. Inne typy jednostek dostępne są po kliknięciu przycisku ustawień obok symbolu jednostek. Widżet prezentuje jednostki również wizualnie.

 

Równania

Dzięki temu widżetowi można szybko wyświetlić równania matematyczne i działania. Równanie tworzone jest poprzez przeciąganie cyfr, operatorów i ułamków. Dodając znak równości = pojawi się znak zapytania - klikając na nim pojawi się wynik działania. Ponieważ dostępne są tylko cyfry 0-9, więc jeśli chcesz stworzyć liczbę składającą się w z większej liczby cyfr to wystarczy przeciągnąć kolejną cyfrę na poprzednią. Podobnie wygląda tworzenie ułamków.

 

Stoper

Timer ekranowy umożliwia odmierzenie zadanego czasu i sygnalizowanie gdy zadany czas minął. Tak jak w przypadku widżetu zegara ustawienia mogą być edytowane. Można wybrać czas do odliczania w minutach i sekundach oraz ustawić rodzaj dźwięku i komunikatu sygnalizującego upływający czas.

 

Sudoku

Umożliwia wybór gry na trzech poziomach trudności: początkujący, średniozaawansowany, ekspert.W celu pokazania jak długo trwało rozwiązanie łamigłówki można wyświetlić licznik czasu.Aby wpisać odpowiedź należy kliknąć kwadrat a następnie wybrać liczbę z menu, które się pokaże. Zawsze możesz skorzystać z podpowiedzi klikając „Pokaż wskazówki”, które poinformuje Cię czy zrobiłeś błąd. Dodatkowo można włączyć podpowiedzi, które będą zaznaczać poprawnie umieszczone cyfry na zielono a niepoprawnie na czerwono. Możliwe jest także umieszczanie notatek, kiedy możliwe jest więcej niż jedna odpowiedź. W tym celu w danym polu należy kliknąć na mały kwadracik wyświetlający się w wybranym polu i wybrać cyfrę z menu.

 

Sudoku z obrazkami

Idealna gra dla dzieci. Uzupełniaj pola rysunkami, które chcesz żeby się pojawiły tak, aby w każdej kolumnie, wierszu i czterech kwadratach były różne symbole.
 

Suwmiarka

Widżet suwmiarki używany jest do mierzenia odległości/długości obiektów. Skala może być zmieniana poprzez dwukrotne kliknięcie na środku pola – aktualizuje to skalę strony.

 

System liczbowy

Dzięki temu narzędziu możemy tworzyć liczby całkowite i dziesiętne do przeciągnięcia i użycia na stronie. Zakres liczb całkowitych to od 1 do 9.000.000 a dziesiętnych od 0.1 do 0.0009.

Liczby mogą być umieszczane jedna na drugiej tworząc nowe wartości. Każda liczba ma właściwości obiektu i można je np. grupować.
 

Szukanie słów

Gra w której można skorzystać z gotowych arkuszy lub samemu stworzyć nowy. W grze wyświetlana jest siatka liter, w której trzeba odnaleźć wyrazy z listy i wykreślić je. Licznik czasu rozpoczyna liczenie od momentu uruchomienia danej gry. Aby wykreślać wyrazy należy kliknąć na pierwszej literze i przeciągnąć nad literami tworzącymi dany wyraz. Jeśli wyraz jest poprawnie zaznaczony to podświetlenie pozostanie widoczne.

 

Tablica okresowa

Dostęp do tablicy okresowej pierwiastków. Kliknięcie w wybrany pierwiastek pokazuje właściwości pierwiastka.

 

Tablice matematyczne

Dzięki temu narzędziu można utworzyć tablicę składającą się z liczb. Można wybrać z listy predefiniowanych tablic bądź stworzyć ją samemu. Liczby w tablicy mogą zostać zaznaczone i przeciągnięte dzięki czemu łatwo można stworzyć ćwiczenie „uzupełniania brakujących liczb”.

 

Tangram

Tangram to puzzle o różnych kształtach. Odwracaj i dopasowuj kolorowe kształty, korzystając z przycisków znajdujących się w dolnej części ekranu, aby ukończyć obrazek. Możesz również dwa razy kliknąć na kształt, aby go odwrócić. Wybieraj z wielu różnych obrazów i mierz swój czas, aby sprawdzić jak szybko potrafisz ułożyć puzzle.

 

Ułamki

Widżet ten umożliwia tworzenie ułamków, które zawierają gotową wartość lub zdefiniowany przez użytkownika ułamek. Jeśli chcesz zmienić ustawienia wystarczy kliknąć przyciski do zmiany licznika, mianownika lub całości.

 

Ustaw kwadrat

Dzięki temu narzędziu można rysować linie równoległe. Ekierkę można obracać do 180 stopni wpisując wartość w pole na środku. Narzędzie pisaka automatycznie zostanie przyciągnięte do krawędzi ekierki gdy zostanie odpowiednio ustawione.

 

Uważaj na rekiny

Umożliwia stworzenie łamigłówki słownej. Na ekranie początkowym użyj liter, aby utworzyć odpowiedź (słowo albo frazę), którą gracze muszą odgadnąć. Można użyć znaków specjalnych korzystając z przycisków ze strzałką. Można również dodać podpowiedź do swojej odpowiedzi. Po wybraniu odpowiedzi należy kliknąć „rozpocznij grę”. Gracze zgadują po jednej literze na raz klikając przyciski. Jeśli litera znajduje się w odpowiedzi to wyświetla się, jeśli nie to gracze zbliżają się o jeden krok do krawędzi deski a rekiny czekają poniżej.

 

Widok prześwietlenia

Widżet ten umożliwia wyświetlanie obiektów ukrytych na różnych warstwach strony poprzez przeciąganie widżetu na stronie. Jeśli istnieje więcej warstw to można przełączać między nimi klikając strzałki widżetu.

 

Wiersze liczb

Chcąc stworzyć oś liczbową można skorzystać z gotowych istniejących na liście lub stworzyć nowy klikając „Własne” i wypełniając odpowiednie pola. Liczby na osi mogą zostać przeciągnięte na bok żeby stworzyć ćwiczenie uzupełniania brakujących liczb. Na oś można nanieść dowolny obiekt i stworzyć np. oś czasu – obiekty przyłączają się do osi, więc można przenosić ją w całości z połączonymi obiektami.

 

Wykres

Chcąc stworzyć wykres potrzebujemy osi liczbowej X-Y. Widżet umożliwia nam stworzenie osi z gotowych, istniejących na liście lub stworzyć nowy klikając „Własne” i wypełniając odpowiednie pola.

 

Wyszukiwarka

Widżet wyszukiwarki umożliwia przeglądanie stron internetowych poprzez oprogramowanie RM Easiteach. Posiada pasek adresowy, przyciski przejdź do poprzedniej/następnej strony, odśwież i może być użyta jako standardowa przeglądarka stron WWW. Dodatkowo posiada przycisk do robienia zrzutu ekranu, który automatycznie jest wstawiany do slajdu.

 

Zegar wskazujący czas

Zegar ten ułatwia naukę czytania zegara. Można zmienić wyświetlaną godzinę przesuwając wskazówki na dowolne miejsce oraz można wybrać czy minuty będą wyświetlane czy też nie.

 

Zegar

Zegar ekranowy ma możliwość wyboru wersji analogowego lub cyfrowego wyświetlacza, strefy czasowej i rodzaj sygnału dźwiękowego. Aby zmienić ustawienia opcji zegara wystarczy kliknąć menu dostępne są po prawej stronie zegara.« powrót