BAZA WIEDZY


kategoria:


Instrukcja konfigurowania tablic Avtek TT-Board do działania w trybie rozszerzonego pulpitu - system Windows 7 oraz 8


Uwaga! Przed przystąpieniem do konfiguracji tablicy Avtek TT-Board w trybie rozszerzonego pulpitu upewnij się, że tablica jest podłączona do komputera, a komputer podłączony jest do projektora.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolne, puste miejsce pulpitu Windows i wybierz opcję „Rozdzielczość ekranu”.

2.
W menu „Rozdzielczość ekranu” w menu rozwijanym „Wiele ekranów” wybierz pozycję „Rozszerz te ekrany” – następnie kliknij „Zastosuj”.
3. Nie wychodząc z menu „Rozdzielczość ekranu” przełącz się na drugi ekran (projektor). Domyślnie będzie oznaczony cyfrą „2”. Poniżej menu rozwijanego „Wiele ekranów” pojawi się opcja „Ustaw ten wyświetlacz jako ekran główny” – zaznacz ją, a następnie kliknij zastosuj.
4. Od tej chwili obraz wyświetlany z projektora na tablicę Avtek TT-Board będzie obrazem głównym – pojawi się na nim główny pulpit systemu Windows wraz z Menu Start i Paskiem Zadań. Ekran laptopa stanie się rozszerzeniem głównego pulpitu na którym będziemy mogli wyświetlać inne, dodatkowe treści niewidoczne na głównym pulpicie.

5. W celu zwiększenia komfortu korzystania z tablicy zalecamy ponowną kalibrację tablicy interaktywnej. Kalibracja dostępna jest po zainstalowaniu sterowników ze strony: http://www.vidis.pl/download/OptDriver_Setup_AVTEK.exe

« powrót