BAZA WIEDZY


kategoria:


Instalacja tablic Qomo oraz rozwiązywanie problemów


   

Poprawna instalacja tablicy Qomo – sterownik + oprogramowanie

Tablice interaktywne Qomo są urządzeniami HID, które w większości przypadków nie potrzebują instalacji sterowników producenta do poprawnego działania. Aby jednak uzyskać pełną funkcjonalność tablicy Qomo – wraz z Paskami Skrótów oraz Półką Interaktywną – należy zainstalować sterowniki producenta.

Uwaga:
Bez instalacji sterowników producenta w tablicach Qomo nie działać będą dodatki typu:
- półka interaktywna
- paski skrótów

W celu instalacji najbardziej aktualnej wersji sterowników i programu Flow!Works zalecane jest pobranie najnowszej wersji ze strony QOMO.

Uwaga:
Sterowniki producenta do tablic Qomo są zintegrowane z oprogramowaniem Flow!Works w jednym pliku instalacyjnym. Sugerowane jest pobieranie sterownika ze źródła wskazanego powyżej, gdyż zawiera on najbardziej aktualną wersję oprogramowania oraz sterowników.

Sugerowane czynności przed instalacją sterowników oraz oprogramowania

·         jeżeli zainstalowana jest poprzednia wersja oprogramowania (i sterowników) Flow!Works – należy ją odinstalować oraz wyczyścić pliki rejestru.

Jak wyczyścić rejestr systemu Windows?
Najszybciej można to zrobić używając bezpłatnych aplikacji EasyCleaner lub CCleaner. Po ich pobraniu i zainstalowaniu udostępniają one opcje wyczyszczenia rejestru w prosty i bezpieczny sposób.

·         proszę wyłączyć funkcję Kontrola kont użytkowników systemu Windows oraz tymczasowo wyłączyć zabezpieczenia programu antywirusowego

Jak wyłączyć Kontrolę Konta Użytkownika (Windows 7 / 8)?
Aby wyłączyć powyższą funkcję należy wejść w Panel Sterowania -> Konta użytkowników -> Konta użytkowników -> Zmień ustawienia funkcji Kontroli konta użytkownika -> zmień ustawienia na najniższe (Nie powiadamiaj nigdy) -> OK -> OK

·         proszę upewnić się, że tablica Qomo jest odłączona od komputera podczas instalacji sterowników oraz oprogramowania

·          proszę upewnić się, że system Windows jest zaktualizowany i posiada najnowsze poprawki. Aby to sprawdzić należy wejść do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Windows Update i na lewym panelu odnaleźć opcję Wyszukaj aktualizację i sprawdzić stan aktualizacji. Zalecana opcja to Automatyczne instalowanie aktualizacji.

 

·          proszę upewnić się, że sterowniki USB komputera / laptopa są zaktualizowane do najnowszej wersji. Sugerowane jest zainstalowanie najnowszej wersji ze strony producenta.Przebieg instalacji:

W przypadku instalacji z płyty lub należy uruchomić auto odtwarzanie płyty i dwukrotnie kliknąć na plik „Autorun.exe”. Z wywołanego menu wybrać opcję . Następnie proszę postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora.

W przypadku gdy mamy do czynienia jedynie z plikiem instalacyjnym (dostępny w powyższym linku) proszę pamiętać, aby uruchomić go jako administrator. Aby to zrobić należy na pliku instalacyjnym kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję . Na pojawiające się komunikaty należy odpowiedzieć twierdząco.


Sprawdzenie działania:

·         po instalacji należy podpiąć tablicę Qomo do komputera kablem, który jest w zestawie (7,5 m USB A -> USB B). Podłączenie tablicy powinno być zasygnalizowane na dwa sposoby:

- ikona sterownika zmieni kolor na zielony (patrz niżej)

- automatycznie włączy się oprogramowanie Flow!Works

·         przeprowadzenie kalibracji obejmującej paski skrótów – kalibracja tablicy Qomo opisana jest na końcu niniejszego poradnika. 

  

Uwaga:
  Po instalacji sterowników w zasobniku systemowym Windows powinna pojawić się ikona sterownika Qomo. Funkcjonuje ona w dwóch trybach:

 tablica niepodłączona

 tablica podłączona

Uwaga:
  W komputerze do którego podłączana jest tablica zalecane jest korzystanie z portu USB 2.0.

 

Co zrobić jeśli tablica nie działa po instalacji?

1.Komputer nie rozpoznaje tablicy

Komunikat:

 tablica niepodłączona


·         Proszę upewnić się, że zastosowane zostały wskazówki opisane powyżej.
Jeżeli komputer dalej nie wykrywa tablicy lub nie rozpoznaje urządzenia:

·         Czy na powierzchni tablicy znajduje się cokolwiek? (gumka magnetyczna, magnesy, kawałki styropianu z opakowania). Powierzchnia powinna być pusta podczas podłączania tablicy, podobnie rama tablicy w której znajdują się diody podczerwieni.
Jeżeli komputer dalej nie wykrywa tablicy lub nie rozpoznaje urządzenia:  

·         Czy komputer został zrestartowany po instalacji sterowników? Restart komputera jest niezbędny po każdorazowej instalacji / deinstalacji sterowników. Dodatkowo zalecane jest dokonanie "profilaktycznego" restartu po każdej czynności obejmującej zmianę ustawień tablicy lub systemu Windows.
Jeżeli komputer dalej nie wykrywa tablicy lub nie rozpoznaje urządzenia:  

·         Proszę sprawdzić tablicę z innymi portami USB w komputerze. Zalecane jest korzystanie z portów USB 2.0. 
Jeżeli komputer dalej nie wykrywa tablicy lub nie rozpoznaje urządzenia:

·         Proszę wyłączyć wsparcie dla USB 3.0 w BIOSie komputera. Zalecane jest skorzystanie z instrukcji dołączanej do laptopa lub płyty głównej komputera stacjonarnego.
Jeżeli komputer dalej nie wykrywa tablicy lub nie rozpoznaje urządzenia:

·         Proszę podłączyć tablicę do komputera za pomocą huba (rozdzielacza) USB. Tablicę zamiast bezpośrednio do komputera należy podpiąć do rozdzielacza USB, który następnie podpinamy do komputera. Zalecane jest sprawdzenie tego rozwiązania z różnymi portami USB. 
Jeżeli komputer dalej nie wykrywa tablicy lub nie rozpoznaje urządzenia:

·         Czy istnieje możliwość sprawdzenia na innym kablu niż dostarczony z tablicą? Wystarczy zwykły kabel USB-A – USB-B od drukarki. Jeżeli na innym kablu problem nie występuje: należy zgłosić uszkodzony kabel korzystając z formularza serwisowego.
Jeżeli problem dalej występuje:

·         Czy była podejmowana próba podłączania tablicy bez półki na pisaki?
(uszkodzona półka potrafi blokować tablicę).  Jeżeli po odpięciu półki tablica działa – Półka musi zostać zareklamowana

Uwaga:
Półki od tablic z portem USB-A różnią się od tych z portem USB-B. Należy pamiętać, że obecnie w sprzedaży są wyłącznie tablice z portem USB-B.
Jeżeli problem dalej występuje:

·         Czy istnieje możliwość sprawdzenia tablicy na innym komputerze? Jeżeli na innym komputerze działa – prawdopodobnie występuje problem ze sterownikami komputera. Proszę upewnić, że proces instalacji przebiegł zgodnie z powyższymi wskazówkami i przetestować tablicę raz jeszcze. Zalecane jest dokonanie testów na więcej niż jednym dodatkowym komputerze.
Jeżeli tablica nie działa na innych komputerach należy zgłosić ją do serwisu – przyczyną prawdopodobnie jest uszkodzona elektronika.

     

Uwaga – formularz serwisowy
Formularz serwisowy, gdzie można zgłaszać poważniejsze awarie sprzętu lub inne zgłoszenia serwisowe, znajduje się na stronie oficjalnego dystrybutora tablic Qomo, firmy ViDiS SA. Bezpośredni link do formularza TUTAJ. Dystrybutor prowadzi autoryzowany serwis tablic interaktywnych Qomo na całą Polskę. 

 

2. Tablica nie funkcjonuje prawidłowo pomimo zainstalowanych sterowników oraz oprogramowania Flow!Works.

Komunikat:

 tablica podłączona


- Występuje przesunięcie kalibracji (im dalej od środka tablicy, tym większe przesunięcie).

Problem związany ściśle z działaniem sterownika tablicy Qomo pod Windowsem 8 oraz 8.1. Głównymi objawami, które występują pomimo poprawnie przeprowadzonej kalibracji, jest niezgodność punktu styku palca lub wskaźnika z tablicą w porównaniu do punktu, który jest rejestrowany przez tablicę. Dodatkowo im dalej od środka tablicy, tym przesunięcie jest większe.

Należy wyczyścić ramki IR znajdujące się w ramie dookoła powierzchni

Należy wyłączyć funkcję Multitouch (wielodotyk) W ustawieniach sterownika należy wyłączyć opcje multitouch klikając prawym klawiszem myszy na ikonkę sterownika w zasobniku   następnie -> Konfiguracja -> druga zakładka Ustawienia specjalne -> odhaczyć opcję Otwórz Multitouch -> Kliknąć Zastosuj.

Należy zaktualizować system Windows 8.1 oraz sterownik karty graficznej do najnowszej wersji

Należy zmienić opcje wyświetlania w systemie Windows
Korzystając z ustawień dostępnych w: Panel sterowania -> Wygląd i personalizacja -> Ekran -> Rozdzielczość ekranu  należy zmienić opcję Wiele ekranów na Pokazuj pulpit tylko na 2 (w domyśle jest to projektor). Należy unikać stosowania opcji Powiel te ekrany.

Dodatkowe uwagi:

Problem ustępuje, gdy zakończymy pracę serwera () w zasobniku systemowym. Pozwala to na dokonanie kalibracji z poziomu Windows, która umożliwia osiągnięcie poprawnej precyzji w pracy zarówno z systemem Windows jak i oprogramowaniem od tablicy. W tym przypadku nie można jednak korzystać z pasków skrótów oraz inteligentnej półki na pisaki.


Problem można rozwiązać poprzez umieszczenie dwóch ikon na pulpicie:
- jednej do samego programu Flow!Works
- drugiej do serwera (dostępny w przybliżonej lokalizacji) C:Program Files (x86)QOMOFlow!WorksDriverDriver/Flow!Works_Server.exe . Proszę pamiętać o jednoczesnym usunięciu Flow!Works_server z autostartu

 

Zalecane jest przygotowanie informacji dla nauczycieli, którzy będą korzystać z tablicy, kiedy wskazane jest używanie odpowiedniego programu:

- zwykłą ikonkę programu Flow!Works jeśli chcą coś na szybko wykonać i częściej korzystać z systemu Windows i innych programów

- ikonę Flow!Works_server jeśli chcą korzystać głównie z Flow!Works oraz inteligentnej półce i bocznych przyciskach. Po ręcznym uruchomieniu serwera uruchamia się też program Flow!Works

 

Prawidłowa kalibracja tablicy Qomo

Przy pierwszym użyciu tablicy należy także przeprowadzić proces kalibracji w celu odpowiedniego połączenia obrazu wyświetlanego na tablicy interaktywnej z punktem dotyku. W przypadku, gdy dotykając punktu na tablicy wyświetlany jest punkt w innym miejscu oznacza to, że kalibracja nie była przeprowadzona właściwie. Kalibracja jest bardzo istotna zwłaszcza gdy np. projektor ustawiony jest na stojaku mobilnym. Częsta zmiana położenia projektora względem tablicy powoduje rozkalibrowanie punktów dotyku, które utrudnia lub wręcz uniemożliwia korzystanie z funkcji dotykowych tablicy. Aby zaradzić takiemu stanowi rzeczy należy przeprowadzić kalibrację, która szybko pozwoli się uporać z rozsynchronizowanymi punktami dotyku.

Aby przeprowadzić kalibracje w tablicach Qomo należy uprzednio zainstalować oprogramowanie Flow!Works, które zawiera w sobie bardziej zaawansowane sterowniki (instalowane są automatycznie wraz z oprogramowaniem).

Krok 1: Podłącz tablicę kablem USB do komputera. W zasobniku systemowym powinna pojawić się ikonka tablicy. Po najechaniu na nią kursorem wyświetli się komunikat „Tablica podłączona”

:

 

 

 

Krok 2: kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonce tablicy i z menu kontekstowego wybierz opcję „Kalibruj”

 

Krok 3: W okienku, które się pojawi wybieramy liczbę punktów kalibracji, a następnie należy kliknąć na przycisk „Kalibruj”.

 

Krok 4: Po wciśnięciu przycisku kalibruj ekran zmieni barwę na czarną. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykając kolejno każdego punktu na powierzchni tablicy. Liczba punktów uzależniona jest od wyboru którego dokonaliśmy w poprzednim kroku.

 

 

 

Krok 5: Po skalibrowaniu punktów na powierzchni projekcyjnej tablicy przychodzi czas na kalibrację pasków skrótów. Jest to podobny proces do przeprowadzonej poprzednio kalibracji, wystarczy postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na powierzchni tablicy i kolejno dotykać skrajnych przycisków z pasków skrótów.


 

Krok 6: Po dokonaniu kalibracji na powrót ukaże się okienko zaprezentowane przy Kroku 3 – możemy dzięki niemu zapisać ustawienia dokonanej kalibracji. Pozwala to na zapisanie kliku ustawień kalibracji przeznaczonych dla np. dla kilku klas z kilkoma zestawami interaktywnymi.

 

    
  


« powrót