BAZA WIEDZY


kategoria:


QClick - wprowadzenie


Do czego służy QClick?

System QClick znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest zebranie opinii większego grona ludzi, np. w klasie, w auli wykładowej czy na spotkaniu biznesowym.

Całe rozwiązanie składa się z:

  • oprogramowania,
  • pilotów rozdawanych respondentom,
  • pilota dla prowadzącego z funkcjami ułatwiającymi zarządzanie pracą
  • oraz z odbiornika podłączanego do komputera, który zbiera sygnał ze wszystkich pilotów.
Sercem całego rozwiązania jest oprogramowanie współpracujące z programem MS Power Point, za pomocą którego możemy przygotować wszelkiego rodzaju materiały na zajęcia lekcyjne, takie jak testy, quizy czy zadania domowe do rozwiązania dla uczniów. System świetnie sprawdza się również w biznesie, jako narzędzie do przeprowadzania głosowań, narad czy po prostu badania opinii uczestników spotkania.

Podstawową korzyścią, wynikającą z użytkowania systemu QClick w szkole, jest błyskawiczne otrzymywanie wyników testu lub sprawdzianu, zaraz po jego przeprowadzeniu oraz łatwa administracja bazą wyników egzaminów dla każdego z uczniów. Jest to istotne z punktu widzenia poprawy komfortu pracy rady pedagogicznej oraz oszczędności czasu dotychczas przeznaczanego na sprawdzanie wyników.


Jak działa QClick?

Zasada działania całego systemu oparta jest na współpracy pilotów z odbiornikiem podłączonym do komputera. Każdy pilot posiada zestaw klawiszy pozwalający na wybranie właściwej odpowiedzi bądź odpowiedniej ich kombinacji. Piloty rozdawane są uczniom lub uczestnikom narady, którzy za ich pomocą udzielają odpowiedzi na pytania wyświetlane na ekranie lub głosują na zebraniu biznesowym. Sygnał ze wszystkich pilotów odbierany jest przez odbiornik podłączony do komputera. Nad całością przebiegu pracy czuwa pilot prowadzącego, który zarządza przebiegiem testu. Materiały do przeprowadzenia spotkania przygotowywane są w MS Power Point za zachowaniem zasady 1 slajd = 1 pytanie lub zagadnienie.« powrót