BAZA WIEDZY


kategoria:


Niszczarki i poziomy bezpieczeństwa DiN


Poziomy bezpieczeństwa DIN

Większość z nas spotkała się lub słyszała o obowiązku niszczenia dokumentów w taki sposób, aby uniemożliwić ich późniejsze wykorzystanie. Najczęściej spotykanymi sposobami było palenie lub darcie dokumentów lecz z różnych względów metody te okazywały się albo nieefektowne albo ciężkie do zrealizowania.

Pomimo obowiązującej od 1997 roku Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) od czasu do czasu głośne są przypadki traktujące o brak należytego zabezpieczenia naszych danych – dokumenty z danymi osobowymi, wyciągi bankowe czy faktury trafiają w niepowołane ręce co może zakończyć się poważną szkodą. Dlatego w interesie wszystkich stron leży zadbanie o to by poufne dane nie znalazły się w posiadaniu osób do tego nieuprawnionych. W tym momencie do gry wchodzą niszczarki, które z powodzeniem mogą zadbać o to by poufne informacje nie wydostały się poza grono wtajemniczonych osób.

Istnieje kilka rodzajów norm definiujących poziomy bezpieczeństwa niszczarek, jednak najpopularniejszym jest DIN - ogólnoeuropejski standard klasyfikacji zniszczonych dokumentów pod względem bezpieczeństwa zawartych na nich danych. DIN to standard stosowany przez wszystkich producentów niszczarek i służy do zaklasyfikowania urządzenia do danej kategorii bezpieczeństwa zniszczonej dokumentacji w zależności od poziomu rozdrobnienia kartki papieru – im większa ilość drobinek papieru, na jakie jest niszczona kartka, tym wyższy poziom bezpieczeństwa: S1=najniższy, zalecany dla dokumentów niskiego ryzyka takich jak wydruki poczty elektronicznej; S7=najwyższy, zalecany w przypadku niszczenia dokumentów ściśle tajnych.

W październiku 2012 roku obowiązujący standard DIN 32757 został zastąpiony nowym standardem – DIN 66399, który wprowadził nowy poziom bezpieczeństwa (plasujący się pomiędzy S3 i S4 według DIN 32757). Nowy DIN wprowadza również nowy sposób mierzenia rozmiaru ścinki oparty na powierzchni w mm2.

 

Tabela przedstawiająca szczegóły poziomów bezpieczeństwa DIN

DIN 32757

DIN 66399

Poziom

bezpieczeństwa

Maks. rozmiar ścinki (szerokość paska)

Poziom bezpieczeństwa

Maks. rozmiar ścinki (szerokość paska)

Liczba powstałych ścinek (A4)

Zastosowanie

S 1

(12 mm)

S 1

(12 mm)

18

Zalecany do niskiego ryzyka dokumentów zawierających dane wewnętrzne.

S 2

(6 mm)

S 2

800 mm
(6 mm)

78

Dokumenty/korespondencja wewnętrzna firmy.

S 3

4 x 80 mm

(2 mm)

S 3

320 mm2

195

Zalecane dla nośników danych i dokumentów zawierających informacje wrażliwe i poufne.

-

-

S 4

160 mm2

390

Zalecane dla nośników danych i dokumentów zawierających szczególnie wrażliwe i poufne dane.

S 4

2 x 15 mm

S 5

30 mm2

2079

Zalecane dla dokumentów zawierających tajne informacje.

S 5

0.8 x 12 mm

S 6

10 mm2

6237

Zalecane dla tajnych danych wymagających zastosowania wysokich środków bezpieczeństwa.

S 6

1 x 5 mm

S 7

5 mm2

12 474

Zalecane dla dokumentów zawierających ściśle tajne informacje.

 

Cięcie na paski oznacza, iż zniszczone kartki przybierają postać podłużnych pasków papieru o różnej szerokości, w zależności od poziomu DIN niszczarki (S1 lub S2). Cięcie na ścinki to sposób niszczenia dokumentów zapewniający wyższy poziom bezpieczeństwa niż cięcie na paski. Poza tym cięcie na ścinki to dodatkowa wygoda użytkowa, z uwagi na kompaktowość zniszczonej dokumentacji (paski po zniszczeniu zwijają się, w efekcie czego pojemność kosza na ścinki nie jest wykorzystana tak, jak ma to miejsce w przypadku niszczenia na ścinki).« powrót