Dokumenty dotyczące programu "Aktywna Tablica"


PRZYKŁADOWY WNIOSEK DYREKTORA SZKOŁY O UDZIAŁ W PROGRAMIE AKTYWNA TABLICA

W „Części III – Kalkulacja Kosztów” należy podawać wyłącznie rodzaje pomocy dydaktycznych bez marek czy też nazw modeli.

POBIERZ

WZORY WNIOSKÓW DLA SZKÓŁ ORAZ ORGANÓW PROWADZĄCYCH:

Wzór wniosku dyrektora szkoły o udział w programie Aktywna Tablica

Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 lipca 2017 r.
(PDF)
w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica".