Dokumenty dotyczące programu "Aktywna Tablica"ULOTKA "AKTYWNA TABLICA"

UCHWAŁA NR 108/2017 RADY MINISTRÓW z dnia 19 lipca 2017 r.
(PDF)
w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica".

W „Części III – Kalkulacja Kosztów” należy podawać tylko i wyłącznie rodzaje pomocy dydaktycznych bez marek czy też nazw modeli.

PRZYKŁADOWY WNIOSEK DYREKTORA SZKOŁY O UDZIAŁ W PROGRAMIE AKTYWNA TABLICAPrzykładowe kalkulacje gotowe do wstawienia do wniosku (w części III).

WZORY WNIOSKÓW DLA SZKÓŁ ORAZ ORGANÓW PROWADZĄCYCH:

Wzór wniosku dyrektora szkoły o udział w programie Aktywna Tablica

Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego