Wyniki naboru do programu: Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019

2019-09-06


Instytut Książki opublikował wyniki naboru do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”.


Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 113 wniosków, a placówki otrzymają łącznie ponad 2 120 000 zł.
Zgodnie z regulaminem programu wnioskodawca może odwołać się od decyzji odmawiającej przyznania dofinansowania, jeżeli wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych. Odwołania należy przesłać do 12 września na adres Instytutu Książki w Krakowie. Decyduje data stempla pocztowego nadawczego.

Wnioski rozpatrzone pozytywnie
Wnioski rozpatrzone negatywnie
Wnioski odrzucone ze względów formalnych

Źródło: Instytut Książki

wszystkie aktualności