wyniki ankiety. Nauczyciele lubią monitory interaktywne.

2020-01-22


Nauczyciele lubią monitory interaktywne…

Z ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli wynika, że w olbrzymiej większości (87%) korzystają oni z monitorów interaktywnych na każdej lekcji, bądź regularnie, jeśli mają taką możliwość.

Co ważne,  pozytywne nastawienie nauczycieli do tego rozwiązania jest dodatkowo podkreślone odpowiedziami na pytania o wpływie monitora interaktywnego na prowadzenie lekcji (100% pozytywny lub bardzo pozytywny wpływ) oraz czy stosowanie monitorów interaktywnych może podnieść efektywność nauczania (96% tak lub zdecydowanie tak).


Jest to o tyle ważne, że rzeczywista częstotliwość korzystania z monitora interaktywnego może być ograniczona czynnikami zewnętrznymi (brak monitora w każdej sali, brak materiałów itp.), ale ocena jego wpływu na prowadzenie lekcji już nie.
Nauczyciele realistycznie podchodzą do oceny swoich umiejętności, określając je najczęściej jako średnie, nieco rzadziej jako wysokie i tylko 19% jako bardzo wysokie. 10% określa je jako niskie lub bardzo niskie, ale w ponad połowie z tych przypadków wynika to po prostu z braku sprzętu.

…i nowoczesny sprzęt w ogóle

Nauczyciele bardzo chętnie podchodzą do wszelkich nowych technologii, nie tylko monitorów interaktywnych. Wśród odpowiedzi na pytanie „czy i jakie działania należy podjąć aby sprostać oczekiwaniom młodzieży?” najczęstszymi odpowiedziami były te związane z zaletami które daje technologia: nowoczesny sprzęt, szybka łączność bezprzewodowa, atrakcyjne oprogramowanie, różnorodność metod nauczania, animacje, filmy. Aż 74% nauczycieli czuje potrzebę podnoszenia swoich umiejętności związanych z nowoczesnymi technologiami w czym największymi przeszkodami są: brak szkoleń (wybrany przez 26% respondentów), brak czasu (26%) oraz brak sprzętu (23%).

Monitory interaktywne: interesujące, pomocne, nowoczesne, pożądane

Cechy które najbardziej kojarzą się nauczycielom z monitorami interaktywnymi są: interesujący (8,9 w skali 1-10), pomocny (8,6), nowoczesny (8,5) i pożądany (8,3). Porównując odpowiedzi respondentów posiadających i nie posiadających monitorów interaktywnych, ci pierwsi oceniają je na ogół lepiej – największą różnicę wykazując przy cechach przyjazny (8,1 i 5,8) oraz pomocny (8,6 i 6,9). Można wysnuć z tego wniosek, że nie posiadający monitorów interaktywnych mogą przeceniać trudność korzystania z nich. Najniżej ocenione zostały cechy szybki (6,4) oraz bezawaryjny (5,9) co może być spowodowane bardzo szybkim rozwojem (a więc też szybkim starzeniem się) rozwiązania jakim jest monitor interaktywny w ostatnich latach, ale też wybieraniem przez szkoły produktów najtańszych o niepotwierdzonej jakości.

Użytkownicy monitorów Avtek ocenili monitory interaktywne wyżej niż średnia, łącznie przyznając im 8,3 punktów przy średniej 7,8. Największe różnice zostały wykazane w cechach: bezawaryjny, szybki, wiarygodny, oraz pożądany (różnica 0,6 punktu w stosunku do średniej). Doceniona została również przyjazność, pomocność oraz atrakcyjność (różnica 0,5 punktu). Dziękujemy!


Ankieta przeprowadzona przy współpracy z AVC Systemy Audiowizualne.

wszystkie aktualności