Środki na wyposażenie pracowni przyrodniczych

2018-05-18


Ministerstwo Edukacji Narodowej ma do przekazania samorządom w tym roku ok. 80 mln na zakup do szkół podstawowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Pieniądze pochodzą z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok.

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:
a) publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), osoby prawne lub osoby fizyczne,
b) które mają lub będą mieć od 01.09.2018 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) lub klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia),
c) które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym,
d) które nie mają i nie będą mieć w strukturze od 01.09.2018 r. klas dotychczasowego gimnazjum (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej).

Wprowadzono roczny limit aplikowania do ¼ szkół prowadzonych lub dotowanych przez JST, które spełniają kryteria powyżej.  Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia osobno dla każdej szkoły i osobno do każdego przedmiotu.
Zeskanowane i podpisane wnioski należy przesyłać na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej przez platformę ePUAP. Adresy skrzynek podawczych MEN: /gn9u55ai9v/SkrytkaESPlub /gn9u55ai9v/skrytka W przypadkach awarii systemu ePuap możliwe jest dostarczenie wniosku na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl. Samorządy mogą składać wnioski do 15 czerwca 2018 r.


POBIERZ WZÓR WNIOSKU

STRONA Z DOKUMENTAMI DOTYCZĄCYMI PROGRAMU (strona MEN)


Program wsparcia finansowego zaprojektowany jest na 4 lata. MEN planuje przeznaczyć na ten cel 320 mln zł.


UWAGA!

Informujemy, że laboratoria cyfrowe Einstein spełniają warunki określone w programie dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni przyrodniczych.


Więcej informacji o produktach Einstein


wszystkie aktualności