Środki na wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy

2019-07-11


Instytut Książki ogłosił kolejną edycję programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”, którego celem jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach.

Poniżej warunki skorzystania z programu:

Kto może skorzystać z programu?
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.Jakie są limity finansowe?
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 10 000 zł, a maksymalna 30 000 zł.

Jaki jest wkład własny?
Minimum 15%. Procentowy udział wkładu własnego obliczany jest od kosztu całkowitego, czyli np. jeśli biblioteka chce otrzymać 10 000 zł z dofinansowania, to wkład własny wyniesie minimum 1 765 zł
Wkład własny można wyliczyć wykorzystując przygotowany przez nas KALKULATOR.

Co można kupić w ramach programu?
Ze środków uzyskanych w ramach dofinansowania można kupić
- tablice i monitory interaktywne;
- komputery stacjonarne i przenośne
- roboty edukacyjne
- jednostki wejścia-wyjścia, np. projektory, urządzenia wielofunkcyjne, monitory dotykowe, słuchawki z mikrofonem do komputerów
- jednostki pamięci, np. jednostki pamięci zewnętrznej, dyski zewnętrzne
- jednostki zasilające, np. UPS-y, listwy zasilające
- jednostki wejścia, np. klawiatury, myszy, skanery, kamery internetowe, mikrofony do komputerów, czytniki kodów
- jednostki wyjścia, np. monitory, drukarki, głośniki do komputerów, słuchawki do komputerów, czytniki książek elektronicznych
- systemy wizualizacji wielkoekranowej
- urządzenia transmisji i ochrony danych, np. firewalle, modemy, routery, transmitery Bluetooth, switche
- oprogramowanie, np. systemy operacyjne, oprogramowanie antywirusowe
- oprogramowanie narzędziowe (z wyłączeniem systemów bibliotecznych)

Gdzie znajdę odpowiedni sprzęt?
Przygotowaliśmy dla Państwa cztery wyjątkowe zestawy dla bibliotek.  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą specjalną.

POBIERZ ULOTKĘ

Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
- Dofinansowanie może być wydatkowane na zakup urządzeń i oprogramowania, określonych w regulaminie, których jednostkowa cena nabycia, czyli odrębne dla każdego urządzenia i oprogramowania, nie przekracza 10 000 zł.
- Na dzień sporządzenia wniosku cenę nabycia można określić np. przez zrobienie przez siebie rozeznania cenowego w sklepach internetowych oferujących pożądany sprzęt. Kwoty należy wpisywać w zaokrągleniu do pełnych złotych.
- Zakup produktów z przyznanego dofinansowania powinien być dokonywany w trybie udzielenia zamówienia publicznego, tj. w zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tymi przepisami udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro nie wymaga stosowania procedur wskazanych w tych przepisach, chyba że wnioskodawca ustalił dla swojej instytucji jakiś szczególny tryb postępowania przy udzieleniu tych zamówień.

Jakie są kryteria przyznawania środków?
Jedynym kryterium szeregującym wnioskodawców na liście rankingowej będzie wskaźnik dochodów podatkowych w gminie – wskaźnik G (§ 12 ust. 3 Regulaminu). Wskaźnik ten dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego można sprawdzić na stronie Ministerstwa.

Jakie dokumenty należy złożyć?
Wniosek o dofinansowanie zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” ze środków Instytutu Książki POBIERZ WNIOSEK

Na jaki adres wysłać wniosek?
Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków
Z dopiskiem na kopercie: Wniosek do programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019.


Jaki jest termin składania wniosków?
Wnioski należy złożyć do 31 lipca 2019 r.

Ważne dokumenty:

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 – regulamin

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 – formularz wniosku

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 – raport z wykonania zadania

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 – wzór umowy

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 – informacja o pomocy publicznej

Źródło: Instytut Książki


GOTOWE WZORY WNIOSKÓW ORAZ KALKULATOR WKŁADU WŁASNEGO

http://multimediawszkole.pl/dokumenty/biblioteki/KalkulatorBIB.xlsx

http://multimediawszkole.pl/dokumenty/biblioteki/KDB2019_Formularz_wniosku_Zestaw_Biblioteka.doc

http://multimediawszkole.pl/dokumenty/biblioteki/KDB2019_Formularz_wniosku_Zestaw_Biblioteka_Plus.doc

http://multimediawszkole.pl/dokumenty/biblioteki/KDB2019_Formularz_wniosku_Zestaw_Biblioteka_Robotow.doc

http://multimediawszkole.pl/dokumenty/biblioteki/KDB2019_Formularz_wniosku_Zestaw_Interaktywna_Biblioteka.doc


wszystkie aktualności