Pracownie przyrodnicze: lista JST zakwalifikowanych w 2019 r!

2019-07-30


Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski dot. dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (kryterium V) zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Poznaj listę JST

Przypominamy, że laboratoria cyfrowe Einstein™ spełniają warunki określone
w programie dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni przyrodniczych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych zestawów promocyjnych przygotowanych odrębnie dla każdego przedmiotu.

Pobierz ofertę


Więcej informacji dot. dofinansowań znajdą Państwo na stronie: www.laboratoriumszkolne.pl


wszystkie aktualności