Portal multimediawszkole.pl na konferencjach i kongresach

2018-10-23


We wrześniu spotkaliśmy się z nauczycielami i dyrektorami szkół podczas licznych ogólnopolskich konferencji. Odwiedziliśmy m.in Sosnowiec, Łódź, Warszawę, Wrocław i Toruń. Prowadziliśmy warsztaty Eksperymenty z Einsteinem™ - cyfrowe laboratoria szkolne i Edukacja STEAM z robotami JIMU.


13 września byliśmy partnerem interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Edukacja 4.0 – dokąd zmierzamy? Nowoczesna edukacja dla nowoczesnego społeczeństwa”, której organizatorem była Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. W trakcie konferencji szeroko omawiano m.in. kwestie przygotowania młodych ludzi do mądrego korzystania z nowych technologii oraz  tworzenia przestrzeni edukacyjnej łączącej świat rzeczywisty z wirtualnym. Podczas konferencji zaingurowano funkcjonowanie Instytutu Innowacyjnej Edukacji Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, który będzie pracował na rzecz dostosowania polskiej edukacji do wymagań cyfrowego świata oraz upowszechniał nowoczesne rozwiązania metodyczne.

 

W dniach 14-16 września uczestniczyliśmy w Kongresie Nauczycieli Fizyki organizowanym przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź – Miasto Kultury. Podczas konferencji omawiano m.in. aktualne rozwiązania w systemie edukacji oraz zmiany planowane w reformie strukturalnej i programowej dotyczące nauczania fizyki. Zaproszeni goście dyskutowali również o celach edukacji w zakresie fizyki, czy o modelach strategii nauczycieli fizyki wobec codziennych zadań i realiów edukacyjnych.


 

20 września uczestniczylmy w XXII Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych "Wokół jakości edukacji przyrodniczej – nowe wyzwania", organizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu. W czasie konferencji organizatorzy szczególną uwagę zwrócili na potrzebę budzenia ciekawości poznawczej i wyzwalania kreatywności uczniów i wykorzystanie nowoczesnych technologii do rozwiazywania problemów dydaktycznych w przedmiotach edukacji przyrodniczej. Uczestniczy omówili problemy z wdrażaniem nowej podstawy programowej, a także podzielili się swoimi pomysłami pracy dydaktyczno-wychowawczej aktywizującymi uczniów.

 

24-26 września byliśmy partnerem XIII Międzynarodowego Kongresu Zarządzania Oświatą, którego organizatorem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. W kongresie uczestniczyło liczne grono osób zaangażowanych w zarządzanie oświatą na poziomie lokalnym i państwowym. Podczas kongresu omawiano kwestie związane ze zmianami w polskiej szkole, dyskutowano również o prawie oświatowym. Istotną częścią kongresu był bogaty program warsztatów, których celem było m.in. rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli, wsparcie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci oraz rozwijanie innowacyjności i kreatywności w pracy nauczyciela.

wszystkie aktualności