Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020

2020-04-03


 „Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020” są już dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Jednocześnie MEN informuje, że dofinansowaniem z rezerwy będą mogły być objęte wyłącznie zadania ujęte w Kryteriach. MEN prosi o przestrzeganie wyznaczonych terminów występowania z wnioskami o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej oraz stosowanie załączonych do kryteriów wzorów wniosków.
wszystkie aktualności