Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2019-2020

2019-07-09


Znamy już kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2019/2020!

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020, którymi są:
1.    Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2.    Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3.    Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4.    Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5.    Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6.    Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Zapraszamy do przeczytania pełnej publikacji na stronie MEN.

Cieszymy się, że polecane przez nas produkty edukacyjne wpisują się w kierunki rozwoju polityki oświatowej (w szczególności wspomagają rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów).

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną: roboty Jimu, klocki elektroniczne littleBits, cyfrowe laboratoria einstein oraz, uznane w całym kraju, tablice i monitory interaktywne Avtek.


wszystkie aktualności