Podsumowanie edycji 2017

2018-02-01


„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019, na który przewidziana jest kwota 279 mln 428 tys. zł. W ramach programu każda szkoła podstawowa w Polsce może zakupić:

- tablicę interaktywną
- monitor interaktywny
- projektor
- nagłośnienie

W 2017 r. z rządowego programu dla szkół podstawowych „Aktywna tablica” skorzystało 5528 szkół podstawowych, które otrzymały łącznie ponad 76 mln zł dofinansowania.

 

Tabela prezentuje liczbę szkół, które złożyły wnioski w 2017 oraz wnioskowane kwoty z podziałem na województwa dla szkół, gdzie organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inne niż JST, osoby fizyczne, a także ministerstwa, które są organem prowadzącym odpowiednio dla: szkół artystycznych, szkół za granicą oraz dla szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich:

 

planowane środki w 2017 (37,5%)

liczba wszystkich szkół

liczba szkół w 2017

kwota wnioskowana

Ministerstwo Sprawiedliwości

168 000

32

5

64 700,00

Ministerstwo Edukacji Narodowej

140 000

20

13

160 700,00

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

140 000

28

19

264 527,00

dolnosląskie

4 714 500

898

343

4 710 834,94

kujawsko-pomorskie

4 221 000

804

260

3 581 655,80

lubelskie

6 457 500

1 230

280

3 882 472,27

lubuskie

2 546 250

485

163

2 228 826,50

łódzkie

5 103 000

972

310

4 273 802,60

małopolskie

8 646 750

1 647

559

7 654 257,32

mazowieckie

9 964 500

1 898

600

8 255 945,00

opolskie

2 299 500

438

167

2 288 216,00

podkarpackie

6 777 750

1 291

568

7 852 017,00

podlaskie

2 331 000

444

186

2 556 917,80

pomorskie

4 231 500

806

329

4 510 886,32

śląskie

7 670 250

1 461

612

8 432 669,61

świętokrzyskie

2 992 500

570

219

3 004 367,80

warmińsko-mazurskie

3 092 250

589

202

2 735 411,50

wielkopolskie

7 350 000

1 400

602

8 329 609,00

zachodniopomorskie

2 976 750

567

91

1 370 318,10

 

81823000

15580

5528

76 158 134,56

 

wszystkie aktualności