"Aktywna tablica" - lista pomocy dydaktycznych

2017-08-07


Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”, finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkoły. Łączna kwota realizacji projektu to 279 mln 316 tys. zł.

W rozporządzeniu (tutaj link do dokumentu) zostały określone pomoce dydaktyczne, na które może być udzielone wsparcie, a także warunki, które muszą spełniać urządzenia.

W latach 2017-2019 organy prowadzące szkoły, w ramach udzielonego wsparcia finansowego mogą zakupić:

1) tablicę interaktywną:

a) tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym,

b) tablicę interaktywną bez projektora ultrakrótkoogniskowego;

2) projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy;

3) głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;

4) interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

 

Zakupione pomoce dydaktyczne nie mogą być przypadkowe – trzeba sprawdzić czy posiadają deklarację CE, a producent uzyskał certyfikat ISO 9001. Jeśli dochodzi do zakupu więcej niż jednego urządzenia tego samego rodzaju np. tablic interaktywnych – muszą one pochodzić od jednego producenta. Komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju musi pochodzić od jednego dostawcy.
Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad oraz obciążeń, a nawet nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą. Każde z nich musi mieć dołączoną instrukcję – na terenie Polski – w języku polskim, a okres gwarancji nie może być krótszy niż 2 lata.

W ramach wsparcia finansowego organy prowadzące szkołę muszą nie tylko zakupić pomoce dydaktyczne, ale także zapewnić instalację, uruchomienie oraz zintegrowanie zakupionych urządzeń ze szkolną infrastrukturą. Konieczne jest również zapewnienie szkoleń technicznych dla nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych urządzeń i oprogramowania. 

wszystkie aktualności