Konkurs "Klasa ze snów" - czas na zgłoszenia do 15 stycznia 2017!

2017-01-02


Wychodząc naprzeciw prośbom internautów którzy pytają o możliwość przystąpienia do konkursu po przerwie świątecznej - organizator zdecydował się przedłużyć termin na rejestrację szkół w Ogólnopolskim Konkursie Artystycznym „Klasa ze snów” o 15 dni.  W konkursie mogą brać udział szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Rejestracji można dokonać wyłącznie na stronie internetowej http://www.klasazesnow.pl/ poprzez wypełnienie formularza.

Zadania konkursowe w 7. edycji nawiązują do lektur szkolnych. Uczniowie klas I-III przygotują prace plastyczne na temat „Bohater mojej ulubionej lektury na lekcji w nowoczesnej klasie ze snów”, zaś starsi film – na ten sam temat. Każda ze szkół może zgłosić jedną pracę w ramach danej grupy wiekowej. Przedłużenie terminu na rejestrację nie wpływa na termin dostarczenia prac konkursowych. Wszyscy uczestnicy będą musieli je  przesłać do 16 marca 2017 roku, a dokonanie zgłoszenia po 1 stycznia 2017 nie uprawnia do przedłużenia czasu na przygotowanie prac.

Organizatorem konkursu jest ViDiS S.A. - właściciel portalu Multimedia w Szkole.
wszystkie aktualności