Pisma MEN dotyczące uruchomienia programu "Aktywna Tablica"

2017-07-31


W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów rządowego programu "Aktywna tablica" Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała do wojewodów, organów prowadzących szkoły podstawowe oraz dyrektorów szkół pismo dotyczące uruchomienia programu. W piśmie minister zwróciła uwagę na zadania współczesnej szkoły m.in., rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących się do życia w społeczeństwie informacyjnym. W założeniu MEN szkoły podstawowe wyposażone w określone pomoce dydaktyczne oprócz realizacji nowej podstawy programowej z wykorzystaniem TIK, będą upowszechniać innowacje pedagogiczne z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły.

Pismo do dyrektorów szkół podstawowych

Pismo do organów prowadzących szkoły podstawowe

Pismo do wojewodów

Źródło: Departament Informacji i Promocji MEN

wszystkie aktualności